De SER publiceert de nieuwe handreiking Uitzendwerk, een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

De arbeidsmarkt is en blijft altijd in beweging. Alleen al binnen de uitzendbranche veranderen jaarlijks ruim 856 duizend werknemers twee keer van werk (cijfers ABUin 2017). De vraag die zich hierbij opdringt is hoe bedrijven de begeleiding van deze‘nieuwe toetreders’ naar werk goed kunnen regelen. Een juiste match tussen mensen werk vereist ook een goede uitwisseling van informatie over de in te nemen werkplek en de mogelijke risico’s. En invulling van de vraag wat er van werknemers/uitzendkrachten, werkgevers en uitzendondernemingen mag worden verwacht.

Lees meer

 

Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk