Toolboxmeeting: Arm- en Handbescherming tegen scherpe voorwerpen

Arm- en handbescherming
In ongeveer 40% van de bedrijfsongevallen is er sprake van letsel aan armen en handen (door scherpe voorwerpen, vuur of agressieve stoffen). Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen vermindert de kans op letsel aanzienlijk.

Werkhandschoenen zijn op basis van gevaar in te delen in 3 categorieën:

CE-logo-klCat:1 Bescherming met minimaal risico.

   

CE-logo-klCat:2 Bescherming tegen middelzwaar risico.

   

CE-logo-klCat:3 Bescherming tegen onomkeerbare of dodelijke risico’s.

cat-1
cat-2
cat-3

Handschoenen die vallen onder categorie 2 en 3 worden getest op verschillende risico’s. Deze testen worden uitgevoerd volgens de richtlijn 89/686/EEG (persoonlijke beschermingsmiddelen). Voor alle testresultaten geldt: hoe hoger de uitkomst, hoe beter de prestatie.

Soorten veiligheidshandschoenen

 • Handschoenen voor algemeen gebruik
 • Snijbestendige handschoenen
 • Chemisch bestendige handschoenen
 • Handschoenen ter bescherming tegen kou
 • Handschoenen ter bescherming tegen hitte
 • Handschoenen ter bescherming tegen elektriciteit
 • Handschoenen ter bescherming tegen vibratie
 • Handschoenen voor productbescherming

De EN388 is geschikt i.v.m. mechanische risico’s, deze is bestand tegen:

 • Schuurweerstand
 • Snijweerstand
 • Scheurweerstand
 • Perforatieweerstand

De EN407 biedt bescherming tegen thermische risico’s:

 • Ontvlambaarheid
 • Contacthitte
 • Hittenconvectie
 • Hittestraling
 • Metaaldeeltjes
 • Metaaldelen

Arm- en Handbescherming is van belang voor de veiligheid.
Probeer een gevaarlijke situatie altijd goed in te schatten (LMRA)