Arbo

Opstellen risico inventarisatie (RI&E)

De RI&E is wettelijk verplicht!

Elke werkgever moet een arbobeleid voeren (Dossier RI&E). De basis van dit beleid wordt gevormd door de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s. Met deze lijst kunnen bedrijven in kaart brengen welke risico’s in hun eigen bedrijf voorkomen. Want pas als je weet welke risico’s er zijn, kan je de juiste maatregelen treffen. Deze RI&E is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Met de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt. In het PvA staat wie, wanneer, welke maatregel neemt. Door het PvA uit te voeren kunnen bedrijven het werk veiliger en gezonder maken, waardoor uitval van medewerkers tot een minimum beperkt kan worden, uitval brengt meestal hoge kosten mee voor uw organisatie.

De stappen van de RI&E op een rij:

De uitvoering van de RI&E bestaat uit de volgende stappen:

 • Stap 1: Inventarisatie: Welke risico’s spelen er in het bedrijf/ de organisatie?
  Resultaat: een lijst met alle risico’s in het bedrijf.
 • Stap 2: Evaluatie: Hoe groot is het risico?
  Resultaat: de risico’s staan in volgorde van belangrijkheid.
 • Stap 3: Plan van aanpak: Welke maatregelen?
  Resultaat: een plan waarin staat wie, wanneer welke maatregel gaat treffen om de risico’s te verminderen.
 • Stap 4: Toetsen van de RI&E: Door een arbodienst of Arbo deskundige.
  (deze stap is niet verplicht voor bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkend Branche RI&E instrument)
  Resultaat: Een goedgekeurde RI&E, die voldoet aan de wettelijke eisen.
 • Stap 5: Aan de slag: uitvoeren en evalueren van het Plan van Aanpak
  Resultaat: de maatregelen zijn ingevoerd.


VCA (versie 2017/6.0)

Als aannemer krijgt u steeds vaker de vraag of u VCA-gecertificeerd bent. Veel opdrachtgevers stellen dit zelfs als voorwaarde. Maar waar staat VCA eigenlijk voor?

VGM Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.

Voor wie?

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek en procesbesturing
 • Bouwkunde
 • Civiele techniek
 • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.


VCU

Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu. Bij VCU gaat het om veiligheid en gezondheid. Het is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem.

Voor wie?

Levert u als uitzendorganisatie personeel aan een VCA gecertificeerd bedrijf? Dan is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid. Met een VCU-certificaat toont u aan dat uw VG-beheersysteem op orde is.


VCO

Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers

VCO staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Opdrachtgevers en komt voort uit VCA. VCA is er voor aannemers en richt zich op: veiligheid, gezondheid en milieu.

Werkt u met VCA gecertificeerde aannemers en wilt u daar als opdrachtgever optimaal van profiteren? Dan is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan veiligheid en gezondheid. Met een VCO-certificaat laat u zien een opdrachtgever te zijn die belang hecht aan een veilige werksituatie.

 

Werkplekinspecties (Arbo & veiligheid)

Het doel van de werkplekinspectie is:

Bevorderen veiligheidsbewustzijn en naleven wettelijke verplichtingen.
Aantonen goed werkgeverschap/opdrachtgeverschap en verbeteren veiligheidsniveau.
Arbeidsongevallen voorkomen; bedrijfsblindheid voorkomen door inschakelen onafhankelijke derde.
Bij een arbeidsongeval kan aangetoond worden dat er aan de wettelijke zorgplicht is voldaan.
KSBc voert als onafhankelijke derde de inspectie uit. Dit gebeurt objectief en deskundig.

Tijdens de inspectie is er een gesprek met de aanwezige werknemer ZZP-er, daarnaast wordt er een digitale rapportage met foto’s van de bevindingen opgesteld, gedeeld en toegelicht bij de opdrachtgever.

Tijdens deze werkplekinspectie wordt er aandacht besteed aan:
 Arbeidsmiddelen (juiste gebruik);
 Gedrag en veiligheid van uw medewerker/ ZZP-er;
 Orde en netheid;
 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
 Preventiemiddelen;
 Werken met gevaarlijke stoffen en de voorkomende gevaren;
 Werkplek;

 

Milieu

ISO 14001

milieu-visualWat is een milieumanagementsysteem en wat is ISO 14001?

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico’s.
 • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze norm.

Alinea