missie-en-visie

Handig om te weten:

Missie & Visie

Missie

KSB is een adviesbureau wat gespecialiseerd is in het  geven van advies bij het opzetten, implementeren, begeleiding naar certificering en onderhouden van managementsystemen (interne audits) waaronder kwaliteit, Arbo en milieu. Het adviesbureau is ontstaan vanuit de praktijk. Vanuit mijn expertise help ik mijn klanten bij het oplossen van vraagstukken betreffende managementsystemen en geef hierover een eerlijk advies. Hierbij werk ik zoveel mogelijk samen met u en uw medewerkers voor een optimaal resultaat en functioneren van uw medewerkers.

Visie

Ik hou van een persoonlijke en pragmatische aanpak, ik streef naar een optimaal resultaat voor alle betrokkenen waarbij ik ga voor een langdurige relatie met mijn klanten. In elke organisatie is elke klant uniek. Kwaliteit heeft tenslotte betrekking op de gehele organisatie.

Waarom?

Verbeteren van uw organisatie is mensenwerk. Door mijn deskundige en betrokken  aanpak ben ik in staat uw medewerkers te motiveren en te inspireren.

Om verbeteringen te realiseren is het handig de medewerkers te betrekken bij het opzetten van een managementsysteem, u kan rekenen op mijn betrokkenheid. Alleen een goede samenwerking leidt tot de beste resultaten.

Waarmee?

Als adviseur op het gebied van kwaliteit Arbo en milieu zorg ik voor het beste advies om bij mijn klanten het beste naar boven te halen en een systeem op te zetten wat praktisch toepasbaar is. De positie van uw bedrijf en een bepaling van sterke en zwakke punten (SWOT-analyse) zijn de belangrijkste punten die voor de start moeten worden uitgewerkt om te voorkomen dat er binnen uw organisatie teveel overhoop wordt gehaald.

Hoe?

Door goed te luisteren naar mijn klanten en samen de beste oplossing te vinden waarmee wij aan de slag kunnen. Hieronder mijn aanpak in zes stappen:

 • Oriëntatiegesprek
 • Opzetten en begeleiden
 • Implementeren
 • Onderhouden
 • Mensen en middelen goed inzetten
 • Inspelen op de eisen en wensen van de klant

Wat?

Een duidelijke, praktische oplossing en de juiste inzet is bepalend voor het succes.

Interne audits

 • Beoordelen of het operationele managementsysteem overeenkomt met de ingevoerde norm
 • Controleren of de procedures overeenkomen met de werkelijkheid
 • Vaststellen hoe het gaat met de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen
 • Vaststellen en zo nodig vergroten / verhogen van de effectiviteit van de processen
 • Bij een interne audit moeten ook de resultaten van de vorige audits worden betrokken.

Er moet worden vastgesteld of de genomen maatregelen effectief zijn.

Wordt ermee bereikt wat we ermee wilden bereiken?

De resultaten van deze bevindingen moeten ook worden geregistreerd

DE INTERNE AUDIT IS EEN BEOORDELING VAN HET SYSTEEM NIET VAN PERSONEN

SWOT Analyse

De sterke en zwakke punten komen naar voren door een interne analyse en zijn dus altijd van toepassing op factoren binnen een onderneming. Bij een interne analyse kijk je bijvoorbeeld naar de organisatiestructuur, personeel, marketing, logistiek en de financiële situaties. Op sterktes en zwaktes heb je zelf invloed.

SWOT-analyse-tekening

Kansen en bedreigingen zijn van toepassing op de externe omgeving. Hierbij valt te denken aan kansen en bedreigingen bij afnemers, concurrentie en distributie of in de bedrijfstak. Ook kan nieuwe wet- en regelgeving zorgen voor een kans of bedreiging. Kansen die naar voren komen moeten worden benut. Bedreigingen moeten worden afgewend of geprobeerd om te zetten in een kans.