Werkwijze

Onze stappen tijdens het certificeringstraject:

  • opstellen managementsystemen
  • opstellen procesbeschrijvingen, protocollen en procedures
  • begeleiding bij implementatie van een managementsysteem
  • communicatie met certificerende instelling
  • opstellen directiebeoordeling
  • bijwonen certificeringsaudit

En na de certificering:

  • interne audits uitvoeren, rapportage opstellen
  • documentatie actueel houden
  • verbeteringen doorvoeren
  • periodieke  directiebeoordeling uitvoeren van het managementsysteem