Voedselveiligheid

BRC

De Britisch Retail Consortium (BRC) heeft in 1998 Global Standard for Food Safety opgesteld dit is een certificatiesysteem dat door heel wat Britse, en internationale retailers wordt vereist van hun leveranciers van levensmiddelenproducten. De BRC standaard concentreert zich op voedselveiligheid en hygiëne in de voedselverwerkende sector. Zo wordt in de BRC ook een risicoanalyse volgens de HACCP geëist en dienen de kritische controle punten (CCP’s) in het productieproces aantoonbaar geborgd te worden. De BRC Global Standard for Food Safety is wereldwijd de meest verspreide certificatiestandaard voor voedselveiligheid.

BRC S&D

Opslag en distributie is de link tussen alle schakels in de voedingsketen en retail. Het opzetten en implementeren van de BRC Storage-norm geeft de branche zekerheid tot voedselveiligheid en integriteit in de keten. De BRC Storage and Distribution is toepasbaar voor alle soorten transport: vrachtwagens, treinen, schip, vliegtuig of andere vormen van transport en is toepasbaar in de Food en Non-food producten en bevat alle logistieke activiteiten: laden, transport, uitladen, opslag, handling en distributie.

De norm is onderverdeeld in 4 modules:

  • Opslag
  • Distributie
  • Groothandel
  • Ompakken
    (bijvoorbeeld een ander etiket op de verpakking plakken of al verpakte producten in een andere krat doen).

De modules Opslag en Distributie zijn afzonderlijk te behalen. De modules Groothandel en Ompakken kunnen alleen in combinatie met de module Opslag behaald worden. Voor de modules Opslag en Distributie zijn de specifieke eisen bij de gevaren en risico analyse en management paragrafen (kwaliteitszorg) hetzelfde als voor de BRC food (o.a. interne audits, leveranciersbeoordelingen, traceability, recall procedure, klachtenafhandeling).

Waarom een BRC-certificering?

Een BRC certificering wordt door afnemers steeds vaker als eis gesteld. Het systeem geeft zekerheid dat het voortbrengingsproces van voedingsmiddelen beheerst wordt. De productveiligheid wordt dus verzekerd.

brc-logobrc-logo-storage

HACCP staat voor Hazard Analyses and Critical Control Point

Als een bedrijf actief is in de voedingsindustrie is kwaliteit en voedselveiligheid van primair belang. De afnemers van uw producten vragen u om garanties dat de kwaliteit en de voedselveiligheid van de producten gewaarborgd zijn.

De voedselveiligheid in ons land staat op een hoog peil, maar 100% veilig voedsel bestaat niet. Om de risico’s te beperken bestaan er heel wat regels waar mensen die voedsel verwerken aan moeten voldoen.

Wetten en regels

Om de veiligheid van voedsel te bewaken zijn er allerlei wetten en regels opgesteld. De Nederlandse regels zijn vastgelegd in de Warenwet. De laatste jaren geldt in Nederland steeds meer Europese wetgeving.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of bedrijven zich aan de wetten houden, en ziet er zo op toe dat het eten veilig is.

BESCHERM DE CONSUMENT EN UW BEDRIJF

Wat is food defense?

Food defense is de security aanpak die moet voorkomen dat voedsel door kwaadwillend handelen besmet kan raken. Food defense is daarbij aanvullend op food safety dat gericht is op het voorkomen van onopzettelijke besmetting.

Het vakgebied food defense is ontstaan in de VS in 2001. Na de aanslagen van 11 september benoemde de Amerikaanse overheid de voedingsindustrie tot een van de vitale infrastructuren.

Terrorisme is niet meer een ver van ons bed show. Hierover zal dus goed nagedacht moeten worden. Hoe kwetsbaar is mijn bedrijf? Wat kan er allemaal gebeuren? Wat betekent het voor mijn bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit? Moeten we maatregelen gaan treffen? Welke maatregelen dan en hoe doe ik dat dan? Dit zijn allemaal vragen die nu spelen in de markt.